Św. Jakub Większy
patron naszej Parafii był powołany przez Jezusa, razem ze swym bratem Janem, jako jeden z Jego pierwszych uczniów. Jakub i jego brat Jan byli synami Zebedeusza. Byli rybakami i mieszkali nad jeziorem Tyberiadzkim. Jakub należał do uprzywilejowanych uczniów Pana Jezusa, którzy byli świadkami wskrzeszenia córki Jaira, przemienienia na górze Tabor oraz modlitwy Jezusa w Ogrójcu. Żywe usposobienie Jakuba i Jana sprawiło, że Jezus nazwał ich „synami gromu”. Chcieli bowiem, aby piorun spadł na pewne miasto w Samarii, które nie chciało przyjąć Pana Jezusa z Jego uczniami. Wreszcie był on świadkiem drugiego, także cudownego połowu ryb, kiedy Chrystus ustanowił Piotra głową i pasterzem swojej owczarni. Dzieje Apostolskie wspominają o jego męczeńskiej śmierci: „W tym samym czasie Herod zaczął prześladować niektórych członków Kościoła. Ściął mieczem Jakuba, brata Jana...” (Dz 12, 1-2). Jakuba stracono w 44 r. Jest on patronem Hiszpanii i Portugalii. Grób św. Jakuba znajduje się w Santiago de Compostela. Od średniowiecza jest to znany ośrodek kultu oraz cel licznych pielgrzymek.

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZE ŚWIĘTE

Niedziela
9:00  11:30  15:00
Dni powszednie
16:00 lub 17:00

KANCELARIA

Czynna w dni powszednie
przed Mszą Świętą

DANE ADRESOWE

Parafia Rzymskokatolicka  
św. Jakuba Apostoła 
w Słupi
Słupia 9
09-226 Zawidz Kościelny

tel. 24 276 69 06

E-MAIL
slupia@diecezjaplocka.pl

NR KONTA:
Bank Pekao S. A. 
08 1240 3174 1111 0010 4009 1777