25507999_135876273747795_7069686768290510283_n2.jpg

Życiorys świętego Stanisława Kostki 

Święty Stanisław Kostka urodził się w 1550 r. w Rostkowie. Rodzice jego - Jan Kostka, kasztelan zakroczymski i Małgorzata z Kryskich, pochodząca z Drobina koło Płocka - byli bardzo religijni. 

Wraz z bratem wysłany został do elitarnego kolegium jezuitów w Wiedniu. Stanisław szybko zrozumiał, że nauka jest wstępem do świadomego podejmowania służby Kościołowi i społeczeństwu. Zapisano, że uczył się, „aby podobać się Bogu i ludziom [...], a w przyszłości ojczyźnie i sobie samemu przynieść korzyść”. Mimo iż spotykał się z brakiem zrozumienia, w środowisku kolegów nie wstydził się modlitwy i medytacji. Powtarzał, że „trzeba więcej podobać się Bogu, niż bratu”. Wychowany w kulturze renesansu, za swoją życiową dewizę obrał wyznanie: „Do wyższych rzeczy zostałem stworzony i dla nich winienem żyć” Ad maiora natus sum. Nie było w tych słowach pychy ani pogardy dla tego, co małe ale świadomość godności człowieka i tęsknota za tym, co święte i doskonałe.

Ucząc się w Wiedniu, Stanisław mieszkał na stancji w domu należącym do protestanta. Były to czasy szczególnych napięć pomiędzy protestantami a katolikami będące skutkami reformacji. Stanisław z bólem dostrzegał, jak negowana jest prawda o Eucharystii i kult Matki Bożej. Im więcej jednak widział nadużyć, tym bardziej tajemnice te stawały się mu drogie. Decyzja Stanisława o wstąpieniu do zakonu jezuitów spotkała się z ostrym sprzeciwem jego rodziców. Uważali, że mają lepszy pomysł na jego życie. Stanisław odkrył powołanie i chciał na nie odpowiedzieć za wszelką cenę. Potrafił walczyć o realizację woli Bożej w swoim życiu. Rozumiał, że kiedy musi wybierać między wolą rodziców, presją środowiska a wolą Boga, powinien słuchać Boga.

Ten siedemnastoletni chłopak opuścił Wiedeń, przeszedł pieszo ponad 600 km, żeby wreszcie spełnić swoje marzenie i dotrzeć do Dylingi w Bawarii, do przełożonego jezuitów i tam wstąpić do zakonu. Dylinga okazała się dla niego jednak trudnym doświadczeniem. Nikt bowiem nie witał go tam z otwartymi ramionami. Przyjęto go na próbę i posłano go do sprzątania pokoi oraz pomocy w kuchni. Stanisław jednak zwyciężył. Musiał zaimponować starszym braciom swoją determinacją, skoro przełożony napisał o nim: „Spodziewam się po nim rzeczy wielkich”.

Ostatnim etapem życia Stanisława był pobyt w Rzymie. Po dotarciu do Wiecznego Miasta był szczęśliwy, choć nadal odbierał od ojca listy pełne gróźb. Śluby zakonne złożył mając 18 lat. Poruszony słowami rekolekcjonisty, że każdy miesiąc bracia winni spędzać tak, jakby to był ostatni miesiąc w ich życiu, Stanisław wyznał, że ma przed sobą tylko jeden miesiąc życia. We wspomnienie św. Wawrzyńca – 10 sierpnia – napisał list do Matki Bożej z prośbą o wyjednanie mu łaski śmierci w święto jej Wniebowzięcia. Jeszcze tego samego dnia zachorował, a 15 sierpnia 1568 r. zmarł.

Wydarzenia Stanisławowskie w diecezji 

 • 6 stycznia 2018 r. - Liturgiczne rozpoczęcie Roku św. Stanisława Kostki w diecezji płockiej.
 • 22-24 czerwca 2018 r. - Diecezjalne Dni Młodych w Płocku, którym będzie patronował św. Stanisław Kostka.
 • 27 czerwca – 5 lipca 2018 r. - Diecezjalna pielgrzymka „Szlakiem św. Stanisława Kostki”. 
 • 9 sierpnia 2018 r. - Diecezjalne uroczystości 450 rocznicy narodzin dla nieba św. Stanisława Kostki w sanktuarium św. Stanisława Kostki w Rostkowie. Uroczystościom będzie przewodniczył Jego Eminencja Kardynał Stanisław Dziwisz.
 • 15 września 2018 r. - 6 Ogólnopolska Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa pod hasłem: „KOSTKA znaczy więcej”.
 •  25-26 września 2018 r. - Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski w Płocku. 
 • 25 listopad 2018 r. - Zakończenie Roku św. Stanisława Kostki w parafii św. Stanisława Kostki w Rypinie.

Miejsca święte związane z odpustem zupełnym

Mając na względzie duchowe dobro wiernych diecezji płockiej oraz godne przeżycie tego świętego czasu, Biskup Płocki zwrócił się do Penitencjarii Apostolskiej, aby ustanowić następujące miejsca święte związane z odpustem z racji Roku św. Stanisława Kostki:

Sanktuarium:

 • Sanktuarium św. Stanisława Kostki w Rostkowie

Parafie pw. św. Stanisława Kostki:

 • Parafia pw. św. Stanisława Kostki w Dębsku
 • Parafia pw. św. Stanisława Kostki w Ostrowitem
 • Parafia pw. św. Stanisława Kostki w Płocku
 • Parafia pw. św. Stanisława Kostki w Przasnyszu
 • Parafia pw. św. Stanisława Kostki w Pułtusku
 • Parafia pw. św. Stanisława Kostki w Rypinie
 • Parafia pw. św. Stanisława Kostki w Smardzewie
 • Parafia pw. św. Stanisława Kostki w Wojnówce

Kościoły parafialne pw. św. Stanisława Kostki:

 • Kościół pw. św. Stanisława Kostki parafii pw. Świętej Trójcy w Krajkowie
 • Kościół pw. św. Stanisława Kostki parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Sierpcu

Kościół chrztu św. Stanisława Kostki:

 • Kościół pw. Wniebowzięcia NMP parafii pw. św. Wojciecha w Przasnyszu

Inne:

 • Katedra pw. Wniebowzięcia NMP w Płocku, posiadająca relikwie św. Stanisława Kostki
 • Kaplica Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, św. Stanisław Kostka jest patronem uczelni
 • Kaplica Szkół Katolickich w Płocku, św. Stanisław Kostka jest jej patronem
 • Kościół pw. św. Stanisława Kostki w Kacicach,kościół filialny parafii pw. św. Józefa w Pułtusku.

Wierni, którzy nawiedzą te świątynie będą mogli uzyskać łaskę odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (sakramentalna spowiedź, Komunia św., modlitwa w intencjach Ojca Świętego, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego). Dekret Penitencjarii Apostolskiej obowiązuje przez cały okres trwania Roku św. Stanisława Kostki w diecezji płockiej. 

29340110_1602160456565396_6454158066266576747_n.jpg

29313447_1602160489898726_7436241418644335706_n.jpg

MSZE ŚWIĘTE

Niedziela
9:00  11:30  15:00
Dni powszednie
16:00 lub 17:00

KANCELARIA

Czynna w dni powszednie
przed Mszą Świętą

DANE ADRESOWE

Parafia Rzymskokatolicka  
św. Jakuba Apostoła 
w Słupi
Słupia 9
09-226 Zawidz Kościelny

tel. 24 276 69 06

E-MAIL
slupia@diecezjaplocka.pl

NR KONTA:
Bank Pekao S. A. 
08 1240 3174 1111 0010 4009 1777