Rada Parafialna działająca w naszej Parafii została powołana przez księdza Edmunda Paradowskiego w 1993 r. Jest ona głosem doradczym każdego z następujących po sobie księży proboszczów. Dziś wspiera swoimi radami duszpasterskimi i gospodarczymi ks.Proboszcza Andrzeja Kopczyńskiego. 12. marca 2017 roku nastąpiło zaprzysiężenie radnych. Od tego dnia Rada Parafialna składa się z Rady Gospodarczej oraz Rady Duszpasterskiej. 

Skład Rady Gospodarczej:

1. Jarosław Gutowski
2. Mirosław Gutowski
3. Piotr Gutowski
4. Stanisław Gutowski
5. Andrzej Joachimowicz
6. Izabela Kluska
7. Zbigniew Kwiatkowski
8. Marek Lejman
9. Zbigniew Lewandowski
10. Paweł Marchwiński
11. Renata Morawska
12. Jacek Nowakowski
13. Stanisław Osiecki
14. Kazimierz Rowicki
15. Teresa Sulkowska
16. Jacek Wieczorkowski
17. Wojciech Wilamowski
18. Krzysztof Grabowski

Skład Rady Duszpasterskiej:

1. Ewa Cendrowska 
2. Agnieszka Florkowska
3. Szymon Gaworski
3. Aldona Gierzyńska
3. Halina Gutkowska
4. Justyna Gutowska
5. Prakseda Jankowska
6. Beata Joachimowicz
7. Katarzyna Joachimowicz
8. Anetta Karczewska
9. Szymon Kuczyński
10. Maria Lejman
11. Paweł Lejman
12. Joanna Nowakowska
13. Mieczysław Nowakowski
14. Małgorzata Osiecka
15. Mirosława Osiecka
16. Małgorzata Rzepecka
17. Anna Szpieg
18. Monika Wieczorkowska
19. Dawid Witkowski
20. Joanna Żuchowska
21. Lidia Żuchowska

MSZE ŚWIĘTE

Niedziela
9:00  11:30  15:00
Dni powszednie
16:00 lub 17:00

KANCELARIA

Czynna w dni powszednie
przed Mszą Świętą

DANE ADRESOWE

Parafia Rzymskokatolicka  
św. Jakuba Apostoła 
w Słupi
Słupia 9
09-226 Zawidz Kościelny

tel. 24 276 69 06

E-MAIL
slupia@diecezjaplocka.pl

NR KONTA:
Bank Pekao S. A. 
08 1240 3174 1111 0010 4009 1777